index of the big bang theory

SEASON 1
The.Big.Bang.Theory.S01E01.mkv 24-Jun-2015 14:37 72765947   
The.Big.Bang.Theory.S01E02.mkv 24-Jun-2015 14:37 71132051
The.Big.Bang.Theory.S01E03.mkv 24-Jun-2015 14:37 71737774
The.Big.Bang.Theory.S01E04.mkv 24-Jun-2015 14:37 71353373
The.Big.Bang.Theory.S01E05.mkv 24-Jun-2015 14:37 70134105
The.Big.Bang.Theory.S01E06.mkv 24-Jun-2015 14:37 71510574
The.Big.Bang.Theory.S01E07.mkv 24-Jun-2015 14:37 71456746
The.Big.Bang.Theory.S01E08.mkv 24-Jun-2015 14:37 69954702
The.Big.Bang.Theory.S01E09.mkv 24-Jun-2015 14:37 68921298
The.Big.Bang.Theory.S01E10.mkv 24-Jun-2015 14:37 68882978
The.Big.Bang.Theory.S01E11.mkv 24-Jun-2015 14:37 70931807
The.Big.Bang.Theory.S01E12.mkv 24-Jun-2015 14:38 69677825
The.Big.Bang.Theory.S01E13.mkv 24-Jun-2015 14:38 69919452
The.Big.Bang.Theory.S01E14.mkv 24-Jun-2015 14:38 68986223
The.Big.Bang.Theory.S01E15.mkv 24-Jun-2015 14:38 70236465
The.Big.Bang.Theory.S01E16.mkv 24-Jun-2015 14:38 70653117
The.Big.Bang.Theory.S01E17.mkv 24-Jun-2015 14:38 70659656
The.Big.Bang.Theory.S09E18.mkv 20-Jul-2016 11:31 81690882
The.Big.Bang.Theory.S09E19.mkv 20-Jul-2016 11:31 87868731
The.Big.Bang.Theory.S09E20.mkv 20-Jul-2016 11:31 80443543
The.Big.Bang.Theory.S09E21.mkv 20-Jul-2016 11:31 78702231
The.Big.Bang.Theory.S09E22.mkv 20-Jul-2016 11:31 84804276
The.Big.Bang.Theory.S09E23.mkv 20-Jul-2016 11:31 78832965
The.Big.Bang.Theory.S09E24.mkv 20-Jul-2016 11:31 83760320

SEASON 2

The.Big.Bang.Theory.S02E01.mkv 24-Jun-2015 14:38 69558651   
The.Big.Bang.Theory.S02E02.mkv 24-Jun-2015 14:38 69956614
The.Big.Bang.Theory.S02E03.mkv 24-Jun-2015 14:38 69932973
The.Big.Bang.Theory.S02E04.mkv 24-Jun-2015 14:38 69941475
The.Big.Bang.Theory.S02E05.mkv 24-Jun-2015 14:38 69681625
The.Big.Bang.Theory.S02E06.mkv 24-Jun-2015 14:38 70637248
The.Big.Bang.Theory.S02E07.mkv 24-Jun-2015 14:38 70208769
The.Big.Bang.Theory.S02E08.mkv 24-Jun-2015 14:38 68619203
The.Big.Bang.Theory.S02E09.mkv 24-Jun-2015 14:38 70098747
The.Big.Bang.Theory.S02E10.mkv 24-Jun-2015 14:38 70821795
The.Big.Bang.Theory.S02E11.mkv 24-Jun-2015 14:38 70185617
The.Big.Bang.Theory.S02E12.mkv 24-Jun-2015 14:38 70007337
The.Big.Bang.Theory.S02E13.mkv 24-Jun-2015 14:38 70171825
The.Big.Bang.Theory.S02E14.mkv 24-Jun-2015 14:38 70429134
The.Big.Bang.Theory.S02E15.mkv 24-Jun-2015 14:38 69254706
The.Big.Bang.Theory.S02E16.mkv 24-Jun-2015 14:38 70922741
The.Big.Bang.Theory.S02E17.mkv 24-Jun-2015 14:38 70816974
The.Big.Bang.Theory.S02E18.mkv 24-Jun-2015 14:38 70365647
The.Big.Bang.Theory.S02E19.mkv 24-Jun-2015 14:38 70125388
The.Big.Bang.Theory.S02E20.mkv 24-Jun-2015 14:38 70257855
The.Big.Bang.Theory.S02E21.mkv 24-Jun-2015 14:38 69750279
The.Big.Bang.Theory.S02E22.mkv 24-Jun-2015 14:38 69648037
The.Big.Bang.Theory.S02E23.mkv 24-Jun-2015 14:38 70215229

SEASON 3

The.Big.Bang.Theory.S03E01.mkv 24-Jun-2015 14:38 71160102   
The.Big.Bang.Theory.S03E02.mkv 24-Jun-2015 14:38 70502759
The.Big.Bang.Theory.S03E03.mkv 24-Jun-2015 14:38 68873421
The.Big.Bang.Theory.S03E04.mkv 24-Jun-2015 14:38 70350893
The.Big.Bang.Theory.S03E05.mkv 24-Jun-2015 14:38 69892048
The.Big.Bang.Theory.S03E06.mkv 24-Jun-2015 14:38 70224982
The.Big.Bang.Theory.S03E07.mkv 24-Jun-2015 14:38 69813499
The.Big.Bang.Theory.S03E08.mkv 24-Jun-2015 14:39 71015555
The.Big.Bang.Theory.S03E09.mkv 24-Jun-2015 14:39 69108841
The.Big.Bang.Theory.S03E10.mkv 24-Jun-2015 14:39 69090753
The.Big.Bang.Theory.S03E11.mkv 24-Jun-2015 14:39 69251832
The.Big.Bang.Theory.S03E12.mkv 24-Jun-2015 14:39 70063795
The.Big.Bang.Theory.S03E13.mkv 24-Jun-2015 14:39 70294279
The.Big.Bang.Theory.S03E14.mkv 24-Jun-2015 14:39 70420521
The.Big.Bang.Theory.S03E15.mkv 24-Jun-2015 14:39 69096991
The.Big.Bang.Theory.S03E16.mkv 24-Jun-2015 14:39 69532783
The.Big.Bang.Theory.S03E17.mkv 24-Jun-2015 14:39 70370205
The.Big.Bang.Theory.S03E18.mkv 24-Jun-2015 14:39 69755041
The.Big.Bang.Theory.S03E19.mkv 24-Jun-2015 14:39 69442215
The.Big.Bang.Theory.S03E20.mkv 24-Jun-2015 14:39 69428297
The.Big.Bang.Theory.S03E21.mkv 24-Jun-2015 14:39 68783171
The.Big.Bang.Theory.S03E22.mkv 24-Jun-2015 14:39 69742070
The.Big.Bang.Theory.S03E23.mkv 24-Jun-2015 14:39 69822929

SEASON 4

  The.Big.Bang.Theory.S04E01.mkv 24-Jun-2015 14:39 68312582
  The.Big.Bang.Theory.S04E02.mkv 24-Jun-2015 14:39 68369529
  The.Big.Bang.Theory.S04E03.mkv 24-Jun-2015 14:39 68598050
  The.Big.Bang.Theory.S04E04.mkv 24-Jun-2015 14:39 65027206
  The.Big.Bang.Theory.S04E05.mkv 24-Jun-2015 14:39 66216529
  The.Big.Bang.Theory.S04E06.mkv 24-Jun-2015 14:39 67098690
  The.Big.Bang.Theory.S04E07.mkv 24-Jun-2015 14:39 68319493
  The.Big.Bang.Theory.S04E08.mkv 24-Jun-2015 14:39 67747717
  The.Big.Bang.Theory.S04E09.mkv 24-Jun-2015 14:39 68176579
  The.Big.Bang.Theory.S04E10.mkv 24-Jun-2015 14:39 69607599
  The.Big.Bang.Theory.S04E11.mkv 24-Jun-2015 14:39 70477266
  The.Big.Bang.Theory.S04E12.mkv 24-Jun-2015 14:39 72408176
  The.Big.Bang.Theory.S04E13.mkv 24-Jun-2015 14:39 73277682
  The.Big.Bang.Theory.S04E14.mkv 24-Jun-2015 14:39 73350990
  The.Big.Bang.Theory.S04E15.mkv 24-Jun-2015 14:39 72815759
  The.Big.Bang.Theory.S04E16.mkv 24-Jun-2015 14:39 72817393
  The.Big.Bang.Theory.S04E17.mkv 24-Jun-2015 14:39 73264765
  The.Big.Bang.Theory.S04E18.mkv 24-Jun-2015 14:39 73031833
  The.Big.Bang.Theory.S04E19.mkv 24-Jun-2015 14:39 73104434
  The.Big.Bang.Theory.S04E20.mkv 24-Jun-2015 14:39 72542460
  The.Big.Bang.Theory.S04E21.mkv 24-Jun-2015 14:39 73414087
  The.Big.Bang.Theory.S04E22.mkv 24-Jun-2015 14:39 73806554
  The.Big.Bang.Theory.S04E23.mkv 24-Jun-2015 14:39 73251885
  The.Big.Bang.Theory.S04E24.mkv 24-Jun-2015 14:39 73770248

SEASON 5

  The.Big.Bang.Theory.S05E01.mkv 24-Jun-2015 14:40 74056797
  The.Big.Bang.Theory.S05E02.mkv 24-Jun-2015 14:40 73717047
  The.Big.Bang.Theory.S05E03.mkv 24-Jun-2015 14:40 74087536
  The.Big.Bang.Theory.S05E04.mkv 24-Jun-2015 14:40 73677718
  The.Big.Bang.Theory.S05E05.mkv 24-Jun-2015 14:40 72476383
  The.Big.Bang.Theory.S05E06.mkv 24-Jun-2015 14:40 73603435
  The.Big.Bang.Theory.S05E07.mkv 24-Jun-2015 14:40 72968230
  The.Big.Bang.Theory.S05E08.mkv 24-Jun-2015 14:40 73441451
  The.Big.Bang.Theory.S05E09.mkv 24-Jun-2015 14:40 73695304
  The.Big.Bang.Theory.S05E10.mkv 24-Jun-2015 14:40 72975220
  The.Big.Bang.Theory.S05E11.mkv 24-Jun-2015 14:40 72605575
  The.Big.Bang.Theory.S05E12.mkv 24-Jun-2015 14:40 72877461
  The.Big.Bang.Theory.S05E13.mkv 24-Jun-2015 14:40 73793397
  The.Big.Bang.Theory.S05E14.mkv 24-Jun-2015 14:40 74027554
  The.Big.Bang.Theory.S05E15.mkv 24-Jun-2015 14:40 158822989
  The.Big.Bang.Theory.S05E16.mkv 24-Jun-2015 14:40 73270111
  The.Big.Bang.Theory.S05E17.mkv 24-Jun-2015 14:40 73737456
  The.Big.Bang.Theory.S05E18.mkv 24-Jun-2015 14:40 79903709
  The.Big.Bang.Theory.S05E19.mkv 24-Jun-2015 14:40 73753257
  The.Big.Bang.Theory.S05E20.mkv 24-Jun-2015 14:40 86388505
  The.Big.Bang.Theory.S05E21.mkv 24-Jun-2015 14:41 82081069
  The.Big.Bang.Theory.S05E22.mkv 24-Jun-2015 14:42 105463203
  The.Big.Bang.Theory.S05E23.mkv 24-Jun-2015 14:42 96492584
  The.Big.Bang.Theory.S05E24.mkv 24-Jun-2015 14:42 99528238

SEASON 6

  The.Big.Bang.Theory.S06E01.480p.mkv 24-Jun-2015 14:42 80177025
  The.Big.Bang.Theory.S06E01.720p.mkv 24-Jun-2015 14:42 147290589
  The.Big.Bang.Theory.S06E02.480p.mkv 24-Jun-2015 14:42 79138885
  The.Big.Bang.Theory.S06E02.720p.mkv 24-Jun-2015 14:42 148246638
  The.Big.Bang.Theory.S06E03.480p.mkv 24-Jun-2015 14:42 79206720
  The.Big.Bang.Theory.S06E03.720p.mkv 24-Jun-2015 14:44 147285287
  The.Big.Bang.Theory.S06E04.480p.mkv 24-Jun-2015 14:43 79104436
  The.Big.Bang.Theory.S06E04.720p.mkv 24-Jun-2015 14:48 147216766
  The.Big.Bang.Theory.S06E05.480p.mkv 24-Jun-2015 14:47 79053182
  The.Big.Bang.Theory.S06E05.720p.mkv 24-Jun-2015 14:50 147241464
  The.Big.Bang.Theory.S06E06.480p.mkv 24-Jun-2015 14:49 80064475
  The.Big.Bang.Theory.S06E06.720p.mkv 24-Jun-2015 14:50 147284114
  The.Big.Bang.Theory.S06E07.480p.mkv 24-Jun-2015 14:50 80061664
  The.Big.Bang.Theory.S06E07.720p.mkv 24-Jun-2015 14:53 147326272
  The.Big.Bang.Theory.S06E08.480p.mkv 24-Jun-2015 14:51 80056646
  The.Big.Bang.Theory.S06E08.720p.mkv 24-Jun-2015 14:56 147171472
  The.Big.Bang.Theory.S06E09.480p.mkv 24-Jun-2015 14:56 79095074
  The.Big.Bang.Theory.S06E09.720p.mkv 24-Jun-2015 14:59 148368993
  The.Big.Bang.Theory.S06E10.480p.mkv 24-Jun-2015 14:58 80168215
  The.Big.Bang.Theory.S06E10.720p.mkv 24-Jun-2015 15:01 147290783
  The.Big.Bang.Theory.S06E11.480p.mkv 24-Jun-2015 15:01 79012588
  The.Big.Bang.Theory.S06E11.720p.mkv 24-Jun-2015 15:03 147238352
  The.Big.Bang.Theory.S06E12.480p.mkv 24-Jun-2015 15:03 79165511
  The.Big.Bang.Theory.S06E12.720p.mkv 24-Jun-2015 15:04 147292643
  The.Big.Bang.Theory.S06E13.480p.mkv 24-Jun-2015 15:04 80121738
  The.Big.Bang.Theory.S06E13.720p.mkv 24-Jun-2015 15:04 147175659
  The.Big.Bang.Theory.S06E14.480p.mkv 24-Jun-2015 15:04 82167611
  The.Big.Bang.Theory.S06E14.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:04 152721486
  The.Big.Bang.Theory.S06E15.480p.mkv 24-Jun-2015 15:04 83834672
  The.Big.Bang.Theory.S06E15.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:05 136397699
  The.Big.Bang.Theory.S06E16.480p.mkv 24-Jun-2015 15:04 80091988
  The.Big.Bang.Theory.S06E16.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:08 157288529
  The.Big.Bang.Theory.S06E17.480p.mkv 24-Jun-2015 15:08 88761199
  The.Big.Bang.Theory.S06E17.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:09 157084061
  The.Big.Bang.Theory.S06E18.480p.mkv 24-Jun-2015 15:09 96651063
  The.Big.Bang.Theory.S06E18.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:09 158853681
  The.Big.Bang.Theory.S06E19.480p.mkv 24-Jun-2015 15:09 78414979
  The.Big.Bang.Theory.S06E19.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:09 157565823
  The.Big.Bang.Theory.S06E20.480p.mkv 24-Jun-2015 15:09 77669932
  The.Big.Bang.Theory.S06E20.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:09 140608066
  The.Big.Bang.Theory.S06E21.480p.mkv 24-Jun-2015 15:09 79189343
  The.Big.Bang.Theory.S06E21.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:09 146897090
  The.Big.Bang.Theory.S06E22.480p.mkv 24-Jun-2015 15:09 85913105
  The.Big.Bang.Theory.S06E22.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:10 157201753
  The.Big.Bang.Theory.S06E23.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79029068
  The.Big.Bang.Theory.S06E23.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:10 157157578
  The.Big.Bang.Theory.S06E24.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79184348
  The.Big.Bang.Theory.S06E24.720p.HDTV.mkv 24-Jun-2015 15:10 157402765

SEASON 7

  The.Big.Bang.Theory.S07E01.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79101101
  The.Big.Bang.Theory.S07E01.720p.mkv 24-Jun-2015 15:10 157288755
  The.Big.Bang.Theory.S07E02.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79044050
  The.Big.Bang.Theory.S07E02.720p.mkv 24-Jun-2015 15:10 157347987
  The.Big.Bang.Theory.S07E03.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79114526
  The.Big.Bang.Theory.S07E03.720p.mkv 24-Jun-2015 15:10 152550980
  The.Big.Bang.Theory.S07E04.480p.mkv 24-Jun-2015 15:10 79025690
  The.Big.Bang.Theory.S07E04.720p.mkv 24-Jun-2015 15:11 157312300
  The.Big.Bang.Theory.S07E05.480p.mkv 24-Jun-2015 15:11 83933465
  The.Big.Bang.Theory.S07E05.720p.mkv 24-Jun-2015 15:11 146804152
  The.Big.Bang.Theory.S07E06.480p.mkv 24-Jun-2015 15:11 101690351
  The.Big.Bang.Theory.S07E06.720p.mkv 24-Jun-2015 15:11 157287933
  The.Big.Bang.Theory.S07E07.480p.mkv 24-Jun-2015 15:11 79049921
  The.Big.Bang.Theory.S07E07.720p.mkv 24-Jun-2015 15:11 157298512
  The.Big.Bang.Theory.S07E08.480p.mkv 24-Jun-2015 15:11 79166213
  The.Big.Bang.Theory.S07E08.720p.mkv 24-Jun-2015 15:11 157351532
  The.Big.Bang.Theory.S07E09.480p.mkv 24-Jun-2015 15:11 79067012
  The.Big.Bang.Theory.S07E09.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157314053
  The.Big.Bang.Theory.S07E10.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 91222590
  The.Big.Bang.Theory.S07E10.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157277944
  The.Big.Bang.Theory.S07E11.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 79070027
  The.Big.Bang.Theory.S07E11.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157277317
  The.Big.Bang.Theory.S07E12.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 100057540
  The.Big.Bang.Theory.S07E12.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157434743
  The.Big.Bang.Theory.S07E13.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 79177904
  The.Big.Bang.Theory.S07E13.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157298160
  The.Big.Bang.Theory.S07E14.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 79067700
  The.Big.Bang.Theory.S07E14.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 152709044
  The.Big.Bang.Theory.S07E15.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 79047124
  The.Big.Bang.Theory.S07E15.720p.mkv 24-Jun-2015 15:12 157227367
  The.Big.Bang.Theory.S07E16.480p.mkv 24-Jun-2015 15:12 79113339
  The.Big.Bang.Theory.S07E16.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157498599
  The.Big.Bang.Theory.S07E17.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79168688
  The.Big.Bang.Theory.S07E17.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157427189
  The.Big.Bang.Theory.S07E18.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79079217
  The.Big.Bang.Theory.S07E18.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 152208212
  The.Big.Bang.Theory.S07E19.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 94587484
  The.Big.Bang.Theory.S07E19.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157300594
  The.Big.Bang.Theory.S07E20.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79040001
  The.Big.Bang.Theory.S07E20.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157187733
  The.Big.Bang.Theory.S07E21.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79180826
  The.Big.Bang.Theory.S07E21.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157351614
  The.Big.Bang.Theory.S07E22.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79117342
  The.Big.Bang.Theory.S07E22.720p.mkv 24-Jun-2015 15:13 157275077
  The.Big.Bang.Theory.S07E23.480p.mkv 24-Jun-2015 15:13 79077426
  The.Big.Bang.Theory.S07E23.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157306088
  The.Big.Bang.Theory.S07E24.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 79082310
  The.Big.Bang.Theory.S07E24.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157320620

SEASON 8

  The.Big.Bang.Theory.S08E01.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 79034930
  The.Big.Bang.Theory.S08E01.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157422109
  The.Big.Bang.Theory.S08E02.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 79140156
  The.Big.Bang.Theory.S08E02.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157384699
  The.Big.Bang.Theory.S08E03.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 79224834
  The.Big.Bang.Theory.S08E03.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157417280
  The.Big.Bang.Theory.S08E04.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 89214216
  The.Big.Bang.Theory.S08E04.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 146930147
  The.Big.Bang.Theory.S08E05.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 92580461
  The.Big.Bang.Theory.S08E05.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157361871
  The.Big.Bang.Theory.S08E06.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 83094850
  The.Big.Bang.Theory.S08E06.720p.mkv 24-Jun-2015 15:14 157319787
  The.Big.Bang.Theory.S08E07.480p.mkv 24-Jun-2015 15:14 79139180
  The.Big.Bang.Theory.S08E07.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 146800911
  The.Big.Bang.Theory.S08E08.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 79077417
  The.Big.Bang.Theory.S08E08.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 157397599
  The.Big.Bang.Theory.S08E09.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 88034262
  The.Big.Bang.Theory.S08E09.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 157387377
  The.Big.Bang.Theory.S08E10.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 79067177
  The.Big.Bang.Theory.S08E10.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 157190917
  The.Big.Bang.Theory.S08E11.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 79109427
  The.Big.Bang.Theory.S08E11.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 157382244
  The.Big.Bang.Theory.S08E12.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 79205077
  The.Big.Bang.Theory.S08E12.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 146065610
  The.Big.Bang.Theory.S08E13.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 87843538
  The.Big.Bang.Theory.S08E13.720p.mkv 24-Jun-2015 15:15 157332563
  The.Big.Bang.Theory.S08E14.480p.mkv 24-Jun-2015 15:15 91830873
  The.Big.Bang.Theory.S08E14.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 157288559
  The.Big.Bang.Theory.S08E15.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79165157
  The.Big.Bang.Theory.S08E15.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 157344941
  The.Big.Bang.Theory.S08E16.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79064557
  The.Big.Bang.Theory.S08E16.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 151741847
  The.Big.Bang.Theory.S08E17.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79169787
  The.Big.Bang.Theory.S08E17.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 157222968
  The.Big.Bang.Theory.S08E18.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79099605
  The.Big.Bang.Theory.S08E18.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 146764026
  The.Big.Bang.Theory.S08E19.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79124038
  The.Big.Bang.Theory.S08E19.720p.mkv 24-Jun-2015 15:16 157352583
  The.Big.Bang.Theory.S08E20.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79146351
  The.Big.Bang.Theory.S08E20.720p.mkv 24-Jun-2015 15:17 157360322
  The.Big.Bang.Theory.S08E21.480p.mkv 24-Jun-2015 15:16 79126039
  The.Big.Bang.Theory.S08E21.720p.mkv 24-Jun-2015 15:17 136381758
  The.Big.Bang.Theory.S08E22.480p.mkv 24-Jun-2015 15:17 79222012
  The.Big.Bang.Theory.S08E22.720p.mkv 24-Jun-2015 15:17 157389236
  The.Big.Bang.Theory.S08E23.480p.mkv 24-Jun-2015 15:17 79115895
  The.Big.Bang.Theory.S08E23.720p.mkv 24-Jun-2015 15:17 157419065
  The.Big.Bang.Theory.S08E24.480p.mkv 24-Jun-2015 15:17 84715534
  The.Big.Bang.Theory.S08E24.720p.mkv 24-Jun-2015 15:18 157206204

SEASON 9

  The.Big.Bang.Theory.S09E00.480p.WEB-DL.mkv 11-Nov-2015 14:09 89335586
  The.Big.Bang.Theory.S09E01.480p.WEB-DL.mkv 11-Nov-2015 14:10 79167536
  The.Big.Bang.Theory.S09E02.480p.WEB-DL.mkv 15-Nov-2015 15:29 79118499
  The.Big.Bang.Theory.S09E03.480p.WEB-DL.mkv 20-Nov-2015 06:18 99152500
  The.Big.Bang.Theory.S09E04.480p.WEB-DL.mkv 20-Nov-2015 06:18 101242278
  The.Big.Bang.Theory.S09E05.480p.WEB-DL.mkv 20-Nov-2015 06:19 103432565
  The.Big.Bang.Theory.S09E06.480p.WEB-DL.mkv 20-Nov-2015 06:18 93359303
  The.Big.Bang.Theory.S09E07.480p.WEB-DL.mkv 22-Nov-2015 14:49 97420210
  The.Big.Bang.Theory.S09E08.480p.WEB-DL.mkv 22-Nov-2015 14:49 85729638
  The.Big.Bang.Theory.S09E09.480p.WEB-DL.mkv 22-Nov-2015 14:50 79087068
  The.Big.Bang.Theory.S09E10.480p.WEB-DL.mkv 13-Dec-2015 08:24 99351364
  The.Big.Bang.Theory.S09E11.480p.WEB-DL.mkv 18-Dec-2015 08:30 79067561
  The.Big.Bang.Theory.S09E12.480p.WEB-DL.mkv 10-Jan-2016 08:32 79234884
  The.Big.Bang.Theory.S09E13.480p.WEB-DL.mkv 17-Jan-2016 07:30 88527759
  The.Big.Bang.Theory.S09E14.480p.WEB-DL.mkv 07-Feb-2016 17:19 79220246
  The.Big.Bang.Theory.S09E15.480p.WEB-DL.mkv 27-Feb-2016 20:51 79106018
  The.Big.Bang.Theory.S09E16.480p.WEB-DL.mkv 27-Feb-2016 20:52 79203662
  The.Big.Bang.Theory.S09E17.480p.WEB-DL.mkv 27-Feb-2016 20:52 96972191

SEASON 10

  the.big.bang.theory.s10e01.480p.mkv 20-Sep-2016 01:02 103428151
  the.big.bang.theory.s10e01.720p.mkv 20-Sep-2016 01:02 176613219
  the.big.bang.theory.s10e01.720p.x265.mkv 20-Sep-2016 01:02 126758973
  the.big.bang.theory.s10e02.480p.mkv 27-Sep-2016 07:54 84923301
  the.big.bang.theory.s10e02.720p.mkv 27-Sep-2016 07:54 157382142
  the.big.bang.theory.s10e02.720p.x265.mkv 27-Sep-2016 07:55 104786436
  the.big.bang.theory.s10e03.480p.mkv 04-Oct-2016 04:15 88377459
  the.big.bang.theory.s10e03.720p.mkv 04-Oct-2016 04:15 164624401
  the.big.bang.theory.s10e03.720p.x265.mkv 04-Oct-2016 04:15 107978560
  the.big.bang.theory.s10e04.480p.mkv 11-Oct-2016 02:16 98766271
  the.big.bang.theory.s10e04.720p.mkv 11-Oct-2016 02:16 166202634
  the.big.bang.theory.s10e04.720p.x265.mkv 11-Oct-2016 02:16 121524008
  the.big.bang.theory.s10e05.480p.mkv 18-Oct-2016 05:43 86058363
  the.big.bang.theory.s10e05.720p.mkv 18-Oct-2016 06:58 160308998
  the.big.bang.theory.s10e05.720p.x265.mkv 18-Oct-2016 05:44 105089397
  the.big.bang.theory.s10e06.480p.mkv 28-Oct-2016 15:01 97005451
  the.big.bang.theory.s10e06.720p.mkv 28-Oct-2016 15:01 170431085
  the.big.bang.theory.s10e06.720p.x265.mkv 28-Oct-2016 15:01 120661472
  the.big.bang.theory.s10e07.480p.mkv 04-Nov-2016 03:22 93071531
  the.big.bang.theory.s10e07.720p.mkv 04-Nov-2016 03:22 158581330
  the.big.bang.theory.s10e07.720p.x265.mkv 04-Nov-2016 03:22 114726702
  the.big.bang.theory.s10e08.480p.mkv 11-Nov-2016 04:37 81195533
  the.big.bang.theory.s10e08.720p.NBY.mkv 11-Nov-2016 04:37 157207257
  the.big.bang.theory.s10e08.720p.x265.mkv 11-Nov-2016 04:37 97997191
  the.big.bang.theory.s10e09.480p.mkv 18-Nov-2016 08:53 88697993
  the.big.bang.theory.s10e09.720p.mkv 18-Nov-2016 08:53 157257566
  the.big.bang.theory.s10e09.720p.x265.mkv 18-Nov-2016 08:53 109780897
  the.big.bang.theory.s10e10.480p.mkv 02-Dec-2016 02:20 91600544
  the.big.bang.theory.s10e10.720p.mkv 02-Dec-2016 04:57 160236054
  the.big.bang.theory.s10e10.720p.x265.mkv 02-Dec-2016 02:20 110348044
  the.big.bang.theory.s10e11.480p.mkv 16-Dec-2016 02:17 92695024
  the.big.bang.theory.s10e11.720p.NBY.mkv 16-Dec-2016 03:30 157802876
  the.big.bang.theory.s10e11.720p.x265.mkv 16-Dec-2016 02:17 113512926
  the.big.bang.theory.s10e12.480p.mkv 06-Jan-2017 02:15 88908894
  the.big.bang.theory.s10e12.720p.mkv 06-Jan-2017 08:28 171251640
  the.big.bang.theory.s10e12.720p.x265.mkv 06-Jan-2017 02:15 106939918
  the.big.bang.theory.s10e13.PROPER.720p.mkv 20-Jan-2017 08:56 157350501
  the.big.bang.theory.s10e13.proper.480p.mkv 20-Jan-2017 06:50 83698057
  the.big.bang.theory.s10e13.proper.720p.x265.mkv 20-Jan-2017 06:50 103332988
  the.big.bang.theory.s10e14.480p.mkv 04-Feb-2017 10:52 91189266
  the.big.bang.theory.s10e14.720p.mkv 04-Feb-2017 10:52 157338261
  the.big.bang.theory.s10e14.720p.x265.mkv 04-Feb-2017 10:52 110638009
  the.big.bang.theory.s10e15.480p.mkv 10-Feb-2017 08:38 92578124
  the.big.bang.theory.s10e15.720p.mkv 10-Feb-2017 08:38 157345511
  the.big.bang.theory.s10e15.720p.x265.mkv 10-Feb-2017 08:38 112199490
  the.big.bang.theory.s10e16.480p.mkv 17-Feb-2017 19:50 76944359
  the.big.bang.theory.s10e16.720p.mkv 17-Feb-2017 19:50 136283299
  the.big.bang.theory.s10e16.720p.x265.mkv 17-Feb-2017 19:50 92865328
  the.big.bang.theory.s10e17.480p.mkv 24-Feb-2017 03:19 87617882
  the.big.bang.theory.s10e17.720p.mkv 24-Feb-2017 06:17 157674448
  the.big.bang.theory.s10e17.720p.x265.mkv 24-Feb-2017 03:19 106306876
  the.big.bang.theory.s10e18.480p.mkv 10-Mar-2017 03:00 83462868
  the.big.bang.theory.s10e18.720p.mkv 10-Mar-2017 18:40 157253136
  the.big.bang.theory.s10e18.720p.x265.mkv 10-Mar-2017 03:00 103208527
  the.big.bang.theory.s10e19.480p.mkv 31-Mar-2017 04:23 90344494
  the.big.bang.theory.s10e19.720p.mkv 31-Mar-2017 04:23 146881806
  the.big.bang.theory.s10e19.720p.x265.mkv 31-Mar-2017 04:23 109325949
  the.big.bang.theory.s10e20.480p.mkv 07-Apr-2017 01:46 88719231
  the.big.bang.theory.s10e20.720p.mkv 07-Apr-2017 01:46 147666478
  the.big.bang.theory.s10e20.720p.x265.mkv 07-Apr-2017 01:46 107931316
  the.big.bang.theory.s10e21.480p.mkv 14-Apr-2017 04:13 95831944
  the.big.bang.theory.s10e21.720p.mkv 14-Apr-2017 04:13 157333665
  the.big.bang.theory.s10e21.720p.x265.mkv 14-Apr-2017 04:13 123756944
  the.big.bang.theory.s10e22.480p.mkv 28-Apr-2017 06:51 86632204
  the.big.bang.theory.s10e22.720p.mkv 28-Apr-2017 06:51 157409468
  the.big.bang.theory.s10e22.720p.x265.mkv 28-Apr-2017 06:51 108080099
  the.big.bang.theory.s10e23.480p.mkv 05-May-2017 02:15 83181775
  the.big.bang.theory.s10e23.720p.mkv 05-May-2017 02:15 143751354
  the.big.bang.theory.s10e23.720p.x265.mkv 05-May-2017 02:15 105169044
  the.big.bang.theory.s10e24.480p.mkv 12-May-2017 04:39 86849445
  the.big.bang.theory.s10e24.720p.mkv 12-May-2017 04:39 146183384
  the.big.bang.theory.s10e24.720p.x265.mkv 12-May-2017 04:39 110255247

SEASON 11

  The.Big.Bang.Theory.S11E01.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 90300211
  The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 141004666
  The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 119849643
  The.Big.Bang.Theory.S11E02.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 96246874
  The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 164307549
  The.Big.Bang.Theory.S11E02.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 129867834
  The.Big.Bang.Theory.S11E03.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 90153008
  The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 157179061
  The.Big.Bang.Theory.S11E03.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 119083517
  The.Big.Bang.Theory.S11E04.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 92145007
  The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 160546037
  The.Big.Bang.Theory.S11E04.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 121029704
  The.Big.Bang.Theory.S11E05.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 92796248
  The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 147495335
  The.Big.Bang.Theory.S11E05.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 120859870
  The.Big.Bang.Theory.S11E06.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 89834595
  The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 163475062
  The.Big.Bang.Theory.S11E06.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 122289620
  The.Big.Bang.Theory.S11E07.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 84980274
  The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 146986816
  The.Big.Bang.Theory.S11E07.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 114168010
  The.Big.Bang.Theory.S11E08.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 85935427
  The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 138339791
  The.Big.Bang.Theory.S11E08.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 116828841
  The.Big.Bang.Theory.S11E09.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 93452100
  The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 141587423
  The.Big.Bang.Theory.S11E09.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 125851305
  The.Big.Bang.Theory.S11E10.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 96457214
  The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 160963569
  The.Big.Bang.Theory.S11E10.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 130109309
  The.Big.Bang.Theory.S11E11.480p.mkv 23-Dec-2017 01:10 92298756
  The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.mkv 23-Dec-2017 01:10 148153105
  The.Big.Bang.Theory.S11E11.720p.x265.mkv 23-Dec-2017 01:10 125858997
  The.Big.Bang.Theory.S11E12.480p.mkv 10-Feb-2018 19:09 98780622
  The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.FIX.mkv 10-Feb-2018 19:09 141087759
  The.Big.Bang.Theory.S11E12.720p.x265.mkv 10-Feb-2018 19:09 133559008
  The.Big.Bang.Theory.S11E13.480p.mkv 10-Feb-2018 19:09 102087535
  The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.mkv 10-Feb-2018 19:09 159653819
  The.Big.Bang.Theory.S11E13.720p.x265.mkv 10-Feb-2018 19:09 141074294
  The.Big.Bang.Theory.S11E14.480p.mkv 10-Feb-2018 19:09 85838229
  The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.mkv 10-Feb-2018 19:09 145601954
  The.Big.Bang.Theory.S11E14.720p.x265.mkv 10-Feb-2018 19:09 115674754
  The.Big.Bang.Theory.S11E15.480p.mkv 10-Feb-2018 19:10 91447126
  The.Big.Bang.Theory.S11E15.720p.mkv 10-Feb-2018 19:10 157739152
  The.Big.Bang.Theory.S11E15.720p.x265.mkv 10-Feb-2018 19:10 123645490
  The_Big_Bang_Theory_S11E16_480p.mkv 11-May-2018 02:20 86553210
  The_Big_Bang_Theory_S11E16_720p.mkv 11-May-2018 02:20 141103084
  The_Big_Bang_Theory_S11E16_720p_x265.mkv 11-May-2018 02:20 115678083
  The_Big_Bang_Theory_S11E17_480p.mkv 11-May-2018 02:20 93538679
  The_Big_Bang_Theory_S11E17_720p.mkv 11-May-2018 02:20 153448862
  The_Big_Bang_Theory_S11E17_720p_x265.mkv 11-May-2018 02:21 126217291
  The_Big_Bang_Theory_S11E18_480p.mkv 11-May-2018 02:21 98343521
  The_Big_Bang_Theory_S11E18_720p.mkv 11-May-2018 02:21 148774597
  The_Big_Bang_Theory_S11E18_720p_x265.mkv 11-May-2018 02:21 136484978
  The_Big_Bang_Theory_S11E20_480p.mkv 13-Apr-2018 07:44 103114029
  The_Big_Bang_Theory_S11E20_720p.mkv 13-Apr-2018 07:44 158462691
  The_Big_Bang_Theory_S11E20_720p_x265.mkv 13-Apr-2018 07:44 141126695
  the.big.bang.theory.s11e19.480p.hdtv.mkv 06-Apr-2018 08:18 98435668
  the.big.bang.theory.s11e19.720p.hdtv.mkv 06-Apr-2018 08:18 155379119
  the.big.bang.theory.s11e19.720p.hdtv.x265.mkv 06-Apr-2018 08:18 134416568
  the.big.bang.theory.s11e21.480p.hdtv.mkv 20-Apr-2018 02:08 95246076
  the.big.bang.theory.s11e21.720p.hdtv.mkv 20-Apr-2018 03:43 154005775
  the.big.bang.theory.s11e21.720p.hdtv.x265.mkv 20-Apr-2018 02:08 128765447
  the.big.bang.theory.s11e22.480p.hdtv.mkv 27-Apr-2018 05:28 93644941
  the.big.bang.theory.s11e22.720p.hdtv.x265.mkv 27-Apr-2018 05:28 128004393
  the.big.bang.theory.s11e22.720p.mkv 27-Apr-2018 06:59 139732497
  the.big.bang.theory.s11e23.480p.hdtv.mkv 04-May-2018 05:59 89437798
  the.big.bang.theory.s11e23.720p.hdtv.mkv 04-May-2018 05:59 150946563
  the.big.bang.theory.s11e23.720p.hdtv.x265.mkv 04-May-2018 05:59 119294613
  the.big.bang.theory.s11e24.480p.hdtv.mkv 11-May-2018 02:20 102673847
  the.big.bang.theory.s11e24.720p.hdtv.mkv 11-May-2018 16:25 165590250
  the.big.bang.theory.s11e24.720p.hdtv.x265.mkv 11-May-2018 02:20
  138029948

season 12

The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.WEB-DL.HEVC.x26..>121.8 MiB2018-Sep-25 05:16
The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.2CH.x265.H..>119.0 MiB2018-Sep-28 07:08
The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.WEB-DL.HEVC.x26..>116.7 MiB2018-Oct-05 16:35
The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.HEVC.x265...>120.3 MiB2018-Oct-12 02:39
The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.HEVC.x265...>102.1 MiB2018-Oct-19 04:54
The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.HEVC.x265...>117.4 MiB2018-Oct-26 12:28
The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.HEVC.x265...>110.2 MiB2018-Nov-02 02:04
The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.HEVC.x265...>117.0 MiB2018-Nov-09 09:07
The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.HEVC.x265...>113.4 MiB2018-Nov-16 04:03
The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.WEB-DL.HEVC.x26..>126.6 MiB2018-Dec-07 10:07
The.Big.Bang.Theory.S12E11.720p.HDTV.HEVC.x265...>134.2 MiB2019-Jan-04 09:12
The.Big.Bang.Theory.S12E12.720p.HDTV.HEVC.x265...>104.1 MiB2019-Jan-11 08:00
The.Big.Bang.Theory.S12E13.720p.HDTV.HEVC.x265...>180.9 MiB2019-Jan-18 04:31
The.Big.Bang.Theory.S12E14.720p.HDTV.HEVC.x265.RMT.mkv
The.Big.Bang.Theory.S12E15.720p.HDTV.HEVC.x265.RMT.mkv
The.Big.Bang.Theory.S12E16.720p.HDTV.HEVC.x265.RMT.mkv
The.Big.Bang.Theory.S12E17.720p.WEB-DL.HEVC.x265.RMT.mkv
index of the big bang theory

ActorJohnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco 

DirectorChuck Lorre, Bill Prady

Release: 2007

Genre: Comedy,imdb 8+,Romance,

Language: English

5/5 [2 votes]

Watch Trailer

Summary

Leonard Hofstadter and Sheldon Cooper are both brilliant physicists working at Cal Tech in Pasadena, California. They are colleagues, best friends, and roommates, although in all capacities their relationship is always tested primarily by Sheldon’s regimented, deeply eccentric, and non-conventional ways. They are also friends with their Cal Tech colleagues mechanical engineer Howard Wolowitz and astrophysicist Rajesh Koothrappali. The foursome spend their time working on their individual work projects, playing video games, watching science-fiction movies, or reading comic books. As they are self-professed nerds, all have little or no luck with women. When Penny, a pretty woman and an aspiring actress from Omaha, moves into the apartment across the hall from Leonard and Sheldon’s, Leonard has another aspiration in life, namely to get Penny to be his girlfriend.

error: